Diëtistenpraktijk de Linge

 

Tarieven

Vergoeding via de zorgverzekering

In 2020 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplicht eigen risico, behalve bij kinderen onder de 18 jaar. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Bij twijfel kunt u het best uw eigen zorgverzekering raadplegen. Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, copd of cardiovasulaire risico's (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of uw verwijzing hieronder valt. Informeert u naar de stand van zaken op dit gebied bij het maken van de afspraak.

Directe toegang

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. Echter, een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling niet als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij u om een afspraak te maken bij uw huisarts. De diëtisten van Diëtistenpraktijk De Linge hebben allen de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te kunnen voeren.

Tarieven

Het uur tarief voor een behandeling door de diëtist is € 67,00 per uur. Het tarief voor een consult wordt bepaald op basis van de duur van het gesprek en administratie zoals het maken van een individueel dieetvoorschrift. U kunt rekening houden met de volgende tarieven:

Eerste consult  € 83,75 tot € 100,50
Vervolg consult € 16,75 tot € 33,50
Telefonisch consult € 16,75 tot € 33,50
Toeslag huisbezoek                                 € 21,00
   
Zo nodig wordt hiervan afgeweken  
   


Verhindering:
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

Bekijk hier onze Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.