Diëtistenpraktijk De Linge

uw leven in beweging

Specialisaties

Overgewicht

Overgewicht ontstaat als het lichaam langdurig meer energie (calorieën) krijgt dan het nodig heeft. Alles draait om de hoeveelheid calorieën die u eet en de hoeveelheid energie die uw lichaam verbruikt: de energiebalans. Als de balans doorslaat doordat u gedurende een langere tijd te veel eet en/of te weinig beweegt neemt uw gewicht toe. 

Overgewicht

U voelt zich het best bij een bepaald gewicht. Vaak is dat ook het gewicht dat goed is voor uw gezondheid. Een paar kilo meer (of minder) is meestal geen probleem. Fors overgewicht geeft een grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk, artrose, een aantal vormen van kanker, slijtage gewichten en maagklachten. Ook kan het psychische klachten geven zoals depressiviteit, een negatieve lichaamsbeleving en een negatief zelfbeeld.

Wat is een goed gewicht?

Er zijn twee testen waarmee u zelf kunt bereken of u te zwaar bent.

De BMI

De BMI (Body Mass Index) geeft de verhouding weer tussen uw gewicht en uw lengte. Om het te berekenen deelt u uw gewicht (kg) door uw lengte (m) in het kwadraat. Dus als u 68 kilo weegt bij een lengte van 1.73 m is uw BMI 68/(1,73*1,73) = 22,7.

Het is makkelijker om uw score op deze website te berekenen. Er zijn verschillende testen voor jongens tot 18 jaar, meisjes tot 18 jaar en volwassenen vanaf 19 jaar. De BMI is niet bruikbaar voor zwangeren en topsporters.

Bereken hier uw BMI

• Score: groen, tussen 18,5 en 25. U heeft een gezond gewicht.
• Score: oranje, tussen 25 en 30. U bent iets te zwaar.
• Score: rood, boven de 30. Uw gewicht is gevaarlijk voor uw gezondheid. U heeft obesitas.

De middelomtrek

Er is een eenvoudige manier om te weten of het nodig is uw gewicht te verbeteren. Met behulp van een centimeter kunt u uw middelomtrek meten. Enkele tips:

  • Trek de centimeter niet aan
  • Meet uw omtrek na uitademen en ontspan uw buikspieren.
  • Laat bij voorkeur uw omtrek door iemand anders meten, dat is nauwkeuriger.
  • Meet de omtrek bij voorkeur op de blote huid, op het smalste deel van uw middel tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen, over uw navel.

Het is goed om actie te ondernemen als de omtrek:

  • Bij mannen 102 cm of meer is.
  • Bij vrouwen 88 cm of meer is.

Om een gezond gewicht te bereiken en te behouden is motivatie nodig. Een paar kilo kwijtraken door een week streng lijnen is voor de meeste mensen geen kunst. Overtollig vet verbranden en voorgoed kwijtraken vergt echter meer inzet. Gewoonten moeten worden veranderd. Professionele begeleiding kan dat gemakkelijker maken. De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding.
De diëtisten van Diëtistenpraktijk de Linge kunnen u hierbij coachen. Zij besteden aandacht aan uw huidige voedings- en beweegpatroon en er is aandacht voor uw specifieke eetgedrag.  De diëtisten leggen uit wat de meest recente landelijke adviezen zijn en geven aanbevelingen. In samenspraak met u wordt gezocht naar het leefpatroon dat u past en dat u de rest van uw leven vol kunt houden.

In onze praktijk heeft Christel Witjes zich gespecialiseerd in de behandeling van overgewicht. Daarvoor heeft zij de universitaire opleiding psychologie gevolgd en diverse nascholingen met betrekking tot de behandeling van overgewicht.

Eetstoornissen

Een eetstoornis is een psychische stoornis waarbij sprake is van verstoord eetgedrag. Een eetstoornis kan voorkomen bij zowel kinderen als volwassen, bij zowel vrouwen als mannen. Er zijn verschillende vormen van eetstoornissen. 

EetgedragSommige mensen eten te weinig, anderen te veel. Bij anderen wisselen perioden van te weinig en te veel eten elkaar af. Gedachten over eten, het eigen lichaam en gewicht worden vaak een obsessie.

In onze praktijk heeft Christel Witjes zich gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen. Daarvoor heeft zij de opleiding gezondheidspsychologie gedaan aan de Open Universiteit Nederland. Ook heeft zij de post HBO-opleiding Behandeling van eetstoornissen gevolgd.

Anorexia Nervosa

Veel meisjes en vrouwen zijn ontevreden over hun lichaam en een deel daarvan gaat over tot lijnen. Sommigen kunnen niet meer stoppen met lijnen en gaan ermee door, ook als ze ondertussen al heel mager zijn geworden. Toch blijven zij zich dik voelen. In dat geval is er mogelijk sprake van anorexia nervosa. Wanneer u zichzelf herkent in onderstaande schets, is het belangrijk om contact op te nemen.

Mensen met Anorexia Nervosa worden de hele dag lastig gevallen door gedachten aan eten, gewicht en afvallen. Het lijnen is een obsessie geworden. Het kan voorkomen dat zij zich dagelijks één of meerdere keren wegen en hun lichaamsomvang meten. Er is een grote angst om dik te worden en vaak vinden zij hun lichaam, ondanks het lage gewicht, dik en lelijk. De gedachten over zichzelf (zelfbeeld) zijn in sterke mate afhankelijk van hoe dik zij zichzelf vinden en voelen.

Mensen met Anorexia Nervosa leggen zichzelf een zeer streng dieet op wat vaak iedere dag hetzelfde is en volgens een vast ritueel klaargemaakt en gegeten wordt. Sommigen kunnen dit zelfopgelegde strenge dieet niet volhouden en krijgen last van eetbuien, waarna schuldgevoelens en angst voor aankomen ontstaan. Er wordt dan geprobeerd om het eten zo snel mogelijk kwijt te raken door zelfopgewekt braken en/of het slikken van laxeermiddelen en soms door heel veel te bewegen en sporten.

Mensen met Anorexia Nervosa kunnen doorgaans heel lang volhouden dat er niets aan de hand is en ontkennen vaak dat er iets niet OK is. Het afvallen zorgt in eerste instantie regelmatig voor positieve reacties vanuit de omgeving. Het lijngedrag, het gewicht, de rituelen en de gedachten worden echter vaak verborgen gehouden en het zoeken naar hulp is dan lastig. Het vermoeden bestaat dat het vroegtijdig herkennen en erkennen van de eetproblemen de kans op genezing vergroot. Anorexia Nervosa is een ernstige psychiatrische aandoening die jaren kan voortduren en waarbij een groot overlijdensrisico aanwezig is.

Boulimia Nervosa

Ongeveer 80% van alle meisjes en vrouwen is ontevreden over hun lichaam en de helft daarvan gaat over tot lijnen. Een heel klein deel, ongeveer 3%, wisselt het lijnen af met eetbuien. De drang om in korte tijd grote hoeveelheden voedsel te eten gaat vaak samen met een gevoel van 'zichzelf niet meer kunnen stoppen'. De gedachten over zichzelf (zelfbeeld) zijn in sterke mate afhankelijk van hoe dik zij zichzelf vinden en voelen.

Meestal bestaat een eetbui uit voedsel dat tijdens een lijnperiode als verboden wordt gezien. Na afloop van een eetbui ontstaat een gevoel van zwakte, schuld en schaamte. Er wordt geprobeerd het voedsel zo snel mogelijk kwijt te raken door zelfopgewekt braken en/of het slikken van laxeermiddelen om gewichtstoename te voorkomen. Soms gaat dit gepaard met veel bewegen en sporten.
Eetbuien, die altijd alleen en vaak volgens een bepaald ritueel gehouden worden, blijven uit schaamte lang geheim. De buitenwereld ontdekt de eetverslaving niet gemakkelijk, ook omdat men meestal een normaal gewicht tot licht overgewicht heeft. Bij sommige mensen kan het gewicht sterk op en neer gaan (het zgn. jojo-effect). Het vermoeden bestaat dat het vroegtijdig (h)erkennen van de eetproblemen de kans tot genezing vergroot.
Boulimia Nervosa is een ernstige psychiatrische aandoening die jaren kan voortduren en waarbij een overlijdensrisico aanwezig is.

Wanneer u zich hierin herkent is het een goed idee om contact op te nemen.

Eetbuistoornis (Binge Eating Disorder)

Eetbuistoornis of Binge Eating Disorder lijkt in grote lijnen op Boulimia Nervosa. Streng lijnen wordt afgewisseld met oncontroleerbare eetbuien waarbij in korte tijd grote hoeveelheden calorierijk voedsel gegeten wordt. Het verschil ligt in het feit dat na afloop van een eetbui er niet geprobeerd wordt om het voedsel kwijt te raken, met als gevolg dat het gewicht toeneemt en een overgewicht ontstaat. De schaamte hiervoor kan leiden tot psychische problemen, zoals angsten en somberheid, en nog meer eetbuien.

Vaak hebben mensen met een eetbuistoornis een laag zelfbeeld en een gering gevoel van eigenwaarde. Ze voelen zich een 'slappeling' omdat het niet lukt om (blijvend) af te vallen. Het overeten gaat vaak gepaard met schuldgevoelens en het overgewicht met schaamte over hun lichaam.

Mensen met een neiging tot het onderdrukken van gevoelens uiten zich indirect door zich af te reageren op het eten. Vaak heeft het overeten de functie om negatieve gevoelens te onderdrukken. De ervaring leert dat mensen vaak onrealistisch hoge eisen aan zichzelf stellen. Deze eisen zijn zo hoog dat je er met geen mogelijkheid aan kan voldoen. Dit geeft dan weer het gevoel te hebben gefaald en leidt tot teleurstelling in zichzelf, met soms somberheid tot gevolg. Onzekerheid of overmatig verantwoordelijkheidsgevoel kunnen daarnaast leiden tot een sterke neiging om zichzelf te veel aan te passen aan de omgeving en te voldoen aan de wensen van anderen. Hierbij gaan mensen vaak voorbij aan hun eigen grenzen en behoeften.

Wanneer u zich hierin herkent is het een goed idee om contact op te nemen.

Diabetes mellitus

De diagnose diabetes is een diagnose voor het leven. Tegenwoordig wordt, bijv. bij een jaarlijkse controle, al in een vroeg stadium een verhoogd glucose (bloedsuiker) ontdekt. Ondanks de komst van betere pillen en nieuwere insulines kan de oorzaak van diabetes nog steeds niet bestreden worden. Samen met erfelijkheid is overgewicht één van de belangrijkste oorzaken. Vijf tot tien kilo afvallen is dan ook bij de meeste diabeten één van de eerste behandeldoelen. Hierbij wordt aandacht besteed aan veranderingen in de leefstijl (lagere energie inname, hoger energie verbruik) voor een langere tijd. Zo bestaat de kans dat u het gebruik van diabetesmedicatie nog even uit kunt stellen.

DiabetesDaarnaast hebben diabeten een hogere kans op hart- en vaatziekten. Het is dan ook belangrijk om vanaf het begin aandacht te besteden aan de verschillende soorten vet in de voeding. Het verlagen van de inname van verzadigd vet kan een duidelijke daling van het LDL-cholesterol (= het verkeerde cholesterol) geven.

Als er sprake is van een verhoogde bloeddruk, wordt er tevens aandacht besteed aan de hoeveelheid zout die u eet. Hoe langer iemand diabetes heeft, des te groter de kans op complicaties. Complicaties als gevolg van diabetes zijn afwijkingen aan: ogen (retinopathie), hart- en bloedvaten, nieren, zenuwen en voeten. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd, zodat de voeding en medicatie bij bv. een verminderde nierfunctie tijdig kan worden aangepast.

Gedurende de hele behandelperiode is er aandacht voor het voorkomen van acute klachten, zoals hypo's (= laag bloedsuiker) en hypers (= hoog bloedsuiker). Hierbij is het belangrijk dat diabeten een goed inzicht hebben in de hoeveelheid koolhydraten (= suikers en zetmeel) in voedingsmiddelen en wat het effect hiervan is op de bloedsuiker. Deze kennis over koolhydraten komt ook goed van pas als u insuline moet gaan gebruiken.

De basis van goede diabeteszorg, wordt gevormd door goed onderbouwde voedingsadviezen, gebaseerd op de meest recente literatuur. Voor onze dieetadvisering gebruiken wij de voedingsrichtlijn voor diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie.

In onze praktijk heeft Annemiek Scholman zich gespecialiseerd in de dieetbehandeling van diabetes. Daarvoor heeft zij de post HBO-opleidingen Diabetes (met complicaties) en Nieren gevolgd. Recent heeft ze tevens de Prisma scholing (een groepseducatie voor diabeten) gevolgd. Tot slot is ze aangesloten bij de DNO (Diabetes and Nutrition Organization) en DVN (Diabetes Vereniging Nederland).

Doe hier de diabetes risicotest