Diëtistenpraktijk de Linge

Wetenschappelijk onderzoek door uw diëtist

Diëtisten van diëtistenpraktijk De linge doen meen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Er wordt onderzoek gedaan naar gezondheid en zorg in Nederland en veranderingen hierin. Doo r mee te doen aan NIVEL Zorgregistraties draagt uw diëtist bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Uw privacy

Het onderzoek wordt gedaan met gegevens uit het computersysteem van uw diëtist. Us gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naa, adres of uw Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan ons. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de folder voor patiënten. Deze folder is bij ons te verkrijgen. Ook kunt u voor vragen terecht bij de helpdesk van NIVEL Zorgregistraties, (030) 272 98 14 of de website www.nivel.nl/zorgregistraties